FAIL (the browser should render some flash content, not this).
SERVICII
 • Elaborarea si implementarea de proiecte domenii diferite precum:
  - dezvoltarea rurala durabila
 • Servicii de consultanta prin: - elaborarea de planuri de afaceri
 • Organizarea de expozitii, dezbateri, seminarii, simpozioane, work-shop-uri, conferinte, congrese, etc
 • Realizarea de materiale informative (pliante, harti, brosuri, CD-uri, pagini web)
 • Desfasurarea de programe de instruire, de formare vocationala si profesionala si de ocupare a fortei de munca
 • Asistenta de specialitate in domeniile economic, fiscal, juridic, management,etc
DESPRE NOI

Obiectivele Fundatiei, în vederea realizarii scopului ei, sunt urmatoarele:

 • Elaborarea, derularea si implementarea de programe si proiecte cu finantari publice si/sau private, rambursabile si/sau nerambursabile, legate de scopul si obiectivele Fundatiei.

 • Organizarea si realizarea de centre de informare, centre de resurse, baze de date, comisii, departamente si comitete neguvernamentale specializate, toate concurând la atingerea scopului Fundatiei.

 • Promovarea, comunicarea si cooperarea cu autoritatile administratiei publice, precum si cu alte institutii si organizatii din tara si strainatate interesate în dezvoltarea social-economica si integrarea europeana.

 • Dezvoltarea de relatii de colaborare si parteneriate cu organizatii din tara si strainatate.

 • Elaborarea si implementarea de programe pentru sustinerea agriculturii, silviculturii si pisciculturii si promovarea procedeelor agricole traditionale.

 • Elaborarea si implementarea de programe pentru sustinerea si promovarea produselor si tehnologiilor agricole traditionale si ecologice.

 • Elaborarea si implementarea de programe pentru sustinerea dezvoltarii rurale durabile.

 • Elaborarea si implementarea de programe pentru sustinerea si promovarea industriei ospitalitatii si a turismului la nivel local, regional si transfrontalier.

 • Realizarea de pliante, harti, brosuri, reviste, ziare, carti, CD-uri, pagini web legate de scopul Fundatiei.

 • Oferirea de informatii, servicii de consultanta si asistenta de specialitate in domeniile economic, fiscal, juridic, management, formarea fortei de munca, elaborarea si implementarea programelor de finantare.

 • Elaborarea si implementarea de programe de instruire, de formare vocationala si profesionala si de ocupare a fortei de munca de interes general sau de interes comunitar.

 • Acordarea de burse pentru studii in tara si în strainatate

 • Elaborarea si implementarea de programe in domeniul cercetarii stiintifice fundamentale si a cercetarii stiintifice aplicate pentru sustinerea dezvoltarii social economice durabile

 • Sprijinirea inovarii si transferului tehnologic prin promovarea colaborarii si schimbului de experienta si de informatii între organizatii din tara si strainatate.

 • Elaborarea de planuri de afaceri si studii de fezabilitate si proiecte pentru investitii.

 • Organizarea de expozitii sau alte activitati de promovare a resurselor si potentialelor locale, regionale si nationale.

 • Realizarea de studii de marketing, de publicitate, de piata si analize socio-economice.

 • Organizarea si participarea la dezbateri, seminarii, simpozioane, work-shop-uri, conferinte, congrese, expozitii, concursuri precum si alte activitati similare, in tara si în strainatate.

 • Editarea de buletine informative si materiale proprii în format tiparit si digital privind activitatea Fundatiei.

 • Sustinerea de initiative, în cadrul legislativ local si national, pentru dezvoltarea societatii civile, pentru aderarea si integrarea în structurile Uniunii Europene si care privesc dezvoltarea social-economica.

 • Elaborarea si implementarea de programe pentru sprijinirea organizatiilor care activeaza în domeniul social precum si pentru dezvoltarea responsabilitatii corporatiste.

 • Implicarea în programe legate de cresterea calitatii vietii si de protectia, conservarea si ameliorarea mediului la nivel local, regional si transfrontalier.

 • Elaborarea si implementarea de programe în domeniul surselor energetice conventionale si alternative.

 • Colectarea de fonduri destinate bunei desfasurari a activitatii Fundatiei si realizarii scopului acesteia.

 • Desfasurarea oricaror alte activitati care nu sunt interzise de lege si care concura la bunul mers al activitatii Fundatiei si la realizarea scopului acesteia.

ULTIMELE PROGRAME SI PROIECTE

Veneto - Moldova Romena Le imprese in parteneriato per la piena integrazione in Europa
detalii proiect Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi
detalii proiect Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii antreprenoriatului prin sistemul turistic in regiunea Nord Est
detalii proiect Intreprinderile prestatoare de servicii- protagonisti ai dezvoltarii teritoriale
detalii proiect

Telefon: +40 232 250104
FAX: +40 332 816113

FEDEI © 2006