FAIL (the browser should render some flash content, not this).
SERVICII
 • Elaborarea si implementarea de proiecte domenii diferite precum:
  - dezvoltarea rurala durabila
 • Servicii de consultanta prin: - elaborarea de planuri de afaceri
 • Organizarea de expozitii, dezbateri, seminarii, simpozioane, work-shop-uri, conferinte, congrese, etc
 • Realizarea de materiale informative (pliante, harti, brosuri, CD-uri, pagini web)
 • Desfasurarea de programe de instruire, de formare vocationala si profesionala si de ocupare a fortei de munca
 • Asistenta de specialitate in domeniile economic, fiscal, juridic, management,etc
PROGRAME SI PROIECTE
 • Titlu Proiect: "Oportunitati pentru viitor prin sanse egale"

  Codul proiectului: POSDRU/144/6.3/S/131904

  Aplicant: Fundatia Filocalia Iasi

  Parteneri:
  • FEDEI - Fundaţia pentru Dezvoltarea Economica şi Integrare Europeana Iaşi - Romania

  • SC Grupul de Presa Medianet SRL

  • SIVECO S.A.

  • Asociatia Integra România


  Valoarea proiectului: 10.646.574 lei

  Durata de implementare: 09.05.2014 - 08.10.2015

  OBIECTIVUL GENERAL: Calificarea unui numar de minim 520 de femei din totalul de 760 persoane înregistrate în grupul tinta

  BENEFICIARI DIRECTI:
  • 610 femei

  • 20 experti mass-media

  • 30 operatori mass-media

  • 50 de persoane angajate ale autoritatilor publice locale

  • 20 persoane angajate ale organizatiilor societatii civile

  • 30 persoane angajate ale apretenerilor sociali


  Directii strategice de implementare:
  • Dezvoltarea abilitatilor si a competentelor grupului tinta, prin programe de calificare si formare profesionala

  • Campanii si seminarii de constientizare a drepturilor grupului tinta

  • Actiuni de sprijin pentru dezvoltarea carierei femeilor si asistenta pentru începerea unei afaceri proprii


  Rezultate asteptate:
  • 480 beneficiare ale cursului de calificarede nivel 1

  • 40 beneficiare ale cursului de calificare de nivel 2

  • 80 beneficiari ai cursurilor de initiere in antreprenoriat

  • 20 beneficiari ai cursului de expert accesare fonduri europene

  • 100 beneficiari ai cursului TIC

  • Numarul participantilor femei la programele de calificare : 520

  • Ponderea participantilor la programele de formare care obtin certificare: 90 %

  • Ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesionala si care au obtinut un certificat: 90 %

  • Numar evenimete de comunicare si promovare/ acces pe piata muncii: 8


 • Titlu Proiect: "Cross Life - Skills NET"

  Cod: MIS_ETC: 1963

  Aplicant: Organizaţia Publica de Tineret "Noua Generaţie a Europei" din Ucraina.

  Parteneri:
  • FEDEI - Fundaţia pentru Dezvoltarea Economica şi Integrare Europeana Iaşi - Romania

  • Fundaţia LERIS Iaşi - Romania

  • Asociatia Obşteasca "Centrul Iniţiativelor Private" Balti - Republica Moldova


  Valoarea proiectului este de 148.243,58 Euro (2.509.764,80 Lei):
  • contribuţie ENPI: 133.345,10 Euro (2.257.532,543 Lei)

  • suma cofinanţarii de la toţi partenerii : 14,898.48 Euro (252.231,266 Lei)


  Durata proiectului: 30 august 2013 - 29 august 2014

  OBIECTIVUL GENERAL: Consolidarea cooperarii în rândul tinerilor din zona transfrontaliera România-Republica Moldova-Ucraina prin activitaţi comune, în vederea dezvoltarii deprinderilor de viaţa independente prin programe de formare pentru copii şi tineri.

  BENEFICIARI DIRECTI:
  • 450 de elevi/studenţi din 15 şcoli/licee/universitaţi, dintre care 150 elevi/studenţi din 5 clase liceale şi/sau universitare din Izmail - Ucraina (30 elevi/instituţie), 150 elevi/studenţi din 5 clase liceale şi/sau universitare din Iaşi - România (30 elevi/instituţie) şi 150 elevi/studenţi din 5 clase liceale şi/sau universitare din Balţi - Rep. Moldova (30 elevi/şcoala)

  • 45 de cadre didactice-consilieri din 15 şcoli/licee/universitaţi, dintre care 15 cadre didactice din 5 şcoli/licee/universitaţi din Izmail - Ucraina (3 consilieri/şcoala), 15 cadre didactice din 5 şcoli/licee/universitaţi din Iaşi - România (3 consilieri/şcoala), şi 15 cadre didactice din 5 şcoli/licee/universitaţi din Balţi - Republica Moldova (3 consilieri/şcoala), consilieri care vor fi informaţi cu privire la dezvoltarea deprinderilor de viaţa independente prin programe de formare pentru copii şi tineri şi vor furniza, la rândul lor, informaţii parinţilor (în cadrul diverselor acţiuni organizate) şi implicit elevilor din grupul ţinta.


  BENEFICIARI INDIRECTI:
  • parinţii elevilor din grupul ţinta care vor fi informaţi de catre profesorii - consilieri

  • persoanele care vor fi informate prin intermediul campaniilor stradale

  • cetaţenii din Ucraina, România şi Republica Moldova care vor accesa, vor fi informaţi şi vor comunica prin intermediul website-ului si forumului proiectului etc.


 • Titlu Proiect: Încurajarea utilizării inovatoare a remitenţelor prin investiţii în mediul rural

  Perioada de implementare: Iulie 2010 – Iunie 2012
  Parteneri: ProRural Invest (Republica Moldova) şi FEDEI (România)

  Finanţator: IFAD (Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Agriculturii)  Scop: Dezvoltarea antreprenorială şi a capacităţilor manageriale ale imigranților întorşi şi a beneficiarilor de remitenţe; pentru a creşte investiţiile remitenţelor şi evitarea "exodului de creieri"

  Obiective:
  Lansarea de noi întreprinderi şi crearea locurilor de muncă prin dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi manageriale, şi redirecţionarea remitenţelor din consumul casnic şi imobil spre investiţii în mediul de afaceri.


  Rezultate:

  • 12 articole cu privire la programul lansat in mass-media raională

  • 12 spoturi şi emisiuni radio difuzate în fiecare raion pe posturile nationale si regionale

  • 48 de vizite de informare organizate în fiecare din cele 12 raioane cuprinse în acest proiect (câte 4 pentru fiecare raion)

  • Cel puţin 350 de persoane selectate ca beneficiari ai proiectului

  • 24 sesiuni de training în domeniul lansarii afacerii pentru 350-600 de participanţi

  • Studiu „Oportunităţi de investiţii a capitalului uman şi financiar”

  • 70-130 de idei de afaceri identificate

  • 50 – 100 de afaceri noi create

  • 100 -250 de locuri noi de muncă create
  • Asistenţă post-creare pentru afacerile noi create

  • Ghid „Lansarea afacerii”

  • Broşura „Practici de succes”

 • Titlu Proiect: The Internet: E-friend or E-enemy?IFE

  Finantator: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013
  ID Proiect: MIS – ETC:934
  Linia de finantare: 3 ”Promovarea activitatilor People to People”
       Masura 3.2 ”Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”

  Aplicant: FEDEI – Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi
  Parteneri:
  1. Fundatia FILOCALIA – Romania, Iasi;
  2. Fundatia LERIS – Romania, Iasi;
  3. Centrul pentru Initiativa Privata – Republica Moldova, Balti;
  4. Colegiul Tehnic Cai Ferate – Republica Moldova, Balti.
  Durata proiectului: 18 luni
  Obiectiv general: cresterea gradului de cooperare pentru informarea tinerilor si a publicului in general, in scopul constientizarii avantajelor si pericolelor utilizarii internetului.
  Grup țintă:
  - 300 elevi selectați din 6 școli din Iasi și 200 elevi selectați din 4 școli din Balti (Republica Moldova);
  - 30 de profesori consiliați din Iași și 20 de profesori din Bălți.

  Rezultate așteptate:
  - 6 școli selectate din județul Iași și 4 din Raionul Blți;
  - 300 elevi selctați din Iași și 200 din Bălți;
  - 50 de profesori consiliați din 10 școli din Iași și Bălți;
  - 1 studiu elaborat;
  - 2 Centre de informare înfiintate;
  - o platformă de comunicare realizată;
  - 1 forum interactiv creat;
  - 3 sesiuni de informare, in Iași și Republica Moldova;
  - 2 concursuri realizate si 2 expozitii cu materialele realizate în cadrul concursurilor;
  - 1 logo proiect;
  - broșuri, bannere, postere;
  - 1 website realizat;
  - 2 campanii citadine efectuate.

 • “Veneto - Moldova Romena – Le imprese in parteneriato per la piena integrazione in Europa”

  Finantator: Regiunea Veneto
  Aplicant: Consorzio Sviluppo e Impresa, Verona
  Parteneri:
  • Fundatia FEDEI – Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana – Iasi, Romania
  • Asociatia C.D.D.C – Consortiul pentru Dezvoltare Durabila si Competitivitate Antreprenoriala, Iasi - Romania
  • Asociatia Obsteasca “EUROPA VISAGE” din Ungheni, Republica Moldova
  • Asociatia Obsteasca “Centrul pentru Initiativa Privata” Ungheni, Republica Moldova

  Obiectiv general: transmiterea know-how-ului referitor la activitatile inovatoare, în ceea ce priveste identificarea si implementarea celor mai bune practici privind dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru patrunderea pe noi piete a I.M.M. – urilor din Regiunea Veneto, Romania si Republica Moldova.

  Rezultate asteptate:
  • organizarea de workshopuri si seminarii, la care vor participa reprezentanti ai I.M.M. – urilor din Regiunea Veneto, Romania si Republica Moldova;
  • crearea unui portal in cadrul caruia vor fi prezentate Intreprinderile Mici si Mijlocii italiene si romanesti, portal care va constitui si o modalitate prin care orice intreprindere interesata se poate inscrie.

 • Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi

  Scopul proiectului:
  - proiectul urmareste dezvoltarea integrata a mediului rural prin diminuarea gradului practicarii agriculturii de subzistenta, urmarindu-se dezvoltarea resurselor umane si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.
  Grupul tinta:
  - persoane antrenate in agricultura de subzistenta, din care femei, tineri someri sau persoane in cautarea unui loc de munca
  Rezultate asteptate:
  - realizarea unui studiu integrat
  - sesiuni de informare
  - realizarea de puncte de informare
  Linia de finantare:
  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Mediul Rural mai mult decat agricultura ”
  Axa prioritara 5
  Domeniul Major de Interventie 5.2. „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca„
  Parteneri:
  - Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi
  - Asociatia Zonei Metropolitane Iasi;
  - Consorzio Sviluppo e Impresa Italia.
  Durata proiectului: 12 luni • Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii antreprenoriatului prin sistemul turistic in regiunea Nord Est

  Scopul proiectului:
  - imbunatatirea competitivitatii teritoriale rurale in regiunea de Nord-Est a Romaniei
  Grupul tinta:
  - intreprinzatori din preajma obiectivelor cultural - religioase din judetele Iasi, Suceava, Botosani, Neamt
  Rezultate asteptate:
  - analiza turistica regionala
  - strategia de dezvoltare integrata tiparite;
  - sesiuni de informare pentru intreprinzapori
  - retea integrata a antreprenoriatului rural cu sistemul turistic constituita;
  - website
  Linia de finantare:
  Programul Operational Sectorial DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU), "Antreprenoriatul, o alternativa de dezvoltare Nord -Est"
  Parteneri:
  - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi
  - DADR Iasi, DADR Vaslui, DADR Neamt, DADR Botosani;
  - FEDEI- Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi;
  - Asociatia Zonei Metropolitane Iasi;
  - Consiliul Judetean Suceava ;
  - Primaria Botosani;
  - Prefectura Botosani;
  - Consorzio Sviluppo e Impresa Italia.
  Durata proiectului: 20 luni

 • Intreprinderile prestatoare de servicii - protagonisti ai dezvoltarii teritoriale

  Obiectivul general:
  - cresterea performantelor intreprinderilor prestatoare de catre sectorul agricol si agro-alimentar
  Rezultate asteptate:
  - Conferinta "Rolul serviciilor in dezvoltarea regionala. Servicii dedicate intreprinderilor agricole si agro-alimentare
  - Centrului pentru Informare si Promovare (USAMV) selecteaza un grup de volunatari (studenti) care vor participa la activitatile proiectului
  - Cercetarea asupra cererii de servicii de catre intreprinderile agro-alimentare si oferta intreprinderilor prestatoare de servicii
  - Sesiuni de informare catre intreprinzatori
            a. Informare pentru initierea unei afaceri
         b. Informare pentru dezvoltare cultura antreprenoriala in domeniul serviciilor
  - pagina web Centrul de Promovare si Informare
  Linia de finantare:
  Programul Operational Sectorial DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU), "Antreprenoriatul, o alternativa de dezvoltare Nord -Est"
  Parteneri:
  - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasit
  - DADR Iasi
  - FEDEI- Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi;
  - Consorzio Sviluppo e Impresa - Italia
  Durata proiectului: 12 luni - in curs de derulare

 • Marca de produs - Modalitate de promovare a regiunii transfrontaliere

  Scopul proiectului:
  - dezvoltarea economica a sectorului agro-alimentare din regiunea de frontiera din Romania - Republica Moldova
  Perioada de functionare a proiectului este septembrie 2008 - septembrie 2009
  Grupul tinta:
  - fermieri/producatori din sectorul agro-alimentar din regiunea transfrontaliera, din judetele Iasi, Botosani si Vaslui (Romania) - Republica Moldova;
  Rezultate asteptate:
  - reteaua transfrontaliera pentru sustinerea produselor traditionale agro-alimentare
  - informare fermieri;
  - ghiduri informative privind Grupurile de producatori, Produsele cu denumire de origine protejata (DOP); Consortiile de protejare a marcii
  - pagina web
  Parteneri:
  - Fundatia Universitara pentru Sprijinirea Producatorilor Agricoli "Haralamb Vasiliu"
  - Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi
  - Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Iasi
  - Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Vaslui
  - FEDEI - Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi
  - Centrul pentru Initiativa Privata Ungheni - Republica Moldova
  - Asociatia Antreprenorilor Rurali Chisinau - Republica Moldova.
  Asociati
  - Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Botosani
  - Consorzio Sviluppo e Impresa - Italia
  Finantator: Uniunea Europeana, prin Programul de Vecinatate 2004-2006, Linia Phare CBC 2006.

 • Simpozionul international: "VITICULTURA SI POMICULTURA IESEANA - PREZENT SI VIITOR"

  Scopul: Simpozionul a avut ca scop prezentarea principalelor strategii pentru dezvoltarea viticulturii si pomiculturii iesene si asocierea micilor producatori din pomicultura si viticultura.
  Simpozionul a avut loc marti, 22 ianuarie 2008, in Sala mare a Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi.
  La acest simpozion au participat specialisti italieni, specialisti din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Iasi, Universitatii Tehnice Iasi si reprezentanti ai autoritatilor si firmelor de profil din judetul Iasi.
  Prin intermediul acestui simpozion expertii ieseni, precum si cei italieni au incercat sa le explice producatorilor din domeniu care ar fi cerintele minime pe care trebuie sa le respecte pentru a putea inregistra profit si pentru a rezista pe piata Uniunii Europene.
  In cadrul simpozionului s-au discutat urmatoarele teme:
  - Cultura vitei de vie - scoala de vita, soiuri din U.E., sisteme de exploatare, tratamente, etc;
  - pomicultura - pepiniera, soiuri din U.E., sisteme de exploatare, tratamente, etc;
  - Tehnologii de prelucrare, valorificare, depozitare, pastrare;
  - Marketing: valorificarea in piata a produselor proaspete, ambalate si prelucrate;
  Rolul jucat: FEDEI a fost organizator in cadrul acestui simpozion, alaturi de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi si Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Iasi.

 • Traditional Food Products- Opportunity for Cross- Border Area Development ( Produse Alimentare Traditionale - Oportunitate de dezvoltare transfrontaliera)- in implementare

  Scopul proiectului: Dezvoltarea unei retele de consultanta transfrontaliera pentru produsele traditionale conservate din fructe si legume, retea care ofera sprijin in informare si training in domeniul produselor traditionale.
  Perioada de derulare: decembrie 2007 - noiembrie 2008.
  Grup tinta:
  - consultanti in produsele traditionale
  - mici producatori .
  Rezultate asteptate:
  - reteaua de consultanta transfrontaliera in produse traditionale;
  - ghid pentru initierea unei afaceri pentru micii intreprinzatori;
  - ghid pentru inregistrarea produselor traditionale;
  Parteneri:
  - Fundatia Universitara pentru Sprijinirea Producatorilor Agricoli "Haralamb Vasiliu" Iasi
  - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi,
  - Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi,
  - Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Iasi,
  - Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Vaslui
  - FEDEI - Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi,
  - Centrul pentru Initiativa Privata Ungheni - Rep. Moldova
  - Asociatia EUROPA-VISAGE Ungheni - Rep. Moldova
  Finantator: Uniunea Europeana, prin Programul de Vecinatate 2004-2006, Linia Phare CBC 2005

 • New Approaches in Management and Marketing for Sustainable Development in Romania

  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - Romania si Universita degli Studi di Verona - Italia, in parteneriat cu FEDEI - Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi si FUSPA - Fundatia Universitara pentru Sprijinirea Producatorilor Agricoli din Iasi, a organizat in perioada 18-20 octombrie 2007, cursul international: "New Approaches in Management and Marketing for Sustainable Development in Romania".
  detalii

 • Noi tehnologii de abatorizare a taurinelor si ovinelor, in vederea alinierii industriei alimentare romanesti la standardele UE

  FEDEI - Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi, in parteneriat cu Consorzio Sviluppo e Impresa - Verona, Italia, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi si Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Iasi, cu sprijinul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, Asociatiei Alternative Europene Iasi si al Regiunii Veneto - Italia a organizat seminarul international: "Noi tehnologii de abatorizare a taurinelor si ovinelor, in vederea alinierii industriei alimentare romanesti la standardele UE".
  Seminarul a avut ca scop prezentarea experientei italiene in materie de abatoare pentru taurine si ovine, precum si identicarea si dezvoltarea unor proiecte si implementare a unor tehnologii moderne in regiunea Nord- Est a Romaniei. La seminar au participat specialisti romani si italieni si reprezentanti ai administratiei publice locale.
  Seminarul a avut loc miercuri, 26 septembrie 2007, in Sala de Conferinte a Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi.

 • Punerea in valoare a sectorului agro-alimentar prin PRODUSE TRADITIONALE

  FEDEI - Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana in parteneriat cu Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi, Consorzio Sviluppo e Impresa - Verona, Italia a organizat seminarul international: "Punerea in valoare a sectorului agro-alimentar prin PRODUSE TRADITIONALE". Seminarul a avut ca scop consolidarea conceptului de produs traditional, precum si identificarea cailor de sustinere a sectorului agro-alimentar prin aceste produse, avand drept exemplu experienta italiana in domeniu. La seminar au participat specialisti romani si italieni si reprezentanti ai administratiei publice locale.
  Seminarul a avut loc miercuri, 5 septembrie 2007, in Sala de Conferinte a Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi.

 • "Prospettive di Internazionalizzazione per le Imprese del settore Vitivinicolo nell'Europa dell'Est: Il Caso ROMANIA"

  In perioada 4 - 7 mai 2007, reprezentanti ai FEDEI au participat la Conferinta Internationala "Prospettive di Internazionalizzazione per le Imprese del settore Vitivinicolo nell'Europa dell'Est: Il Caso ROMANIA", ce a avut loc la Verona - Italia. Conferinta a fost organizata de Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia, apartinand Universitatii din Verona. Reprezentantii FEDEI au participat la lucrarile conferintei cu o prezentare a situatiei actuale si a oportunitatilor de investitie in domeniul vini-viticol, in Regiunea de Nord-Est a Romaniei

 • " PRODUSELE TRADITIONALE - OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE ECONOMICA TRANSFRONTALIERA"

  Rolul jucat: FEDEI este promotorul si coordonatorul proiectului
  Scopul proiectului:
  Constientizarea valorii economice a produselor traditionale din regiunea transfrontaliera Iasi- Ungheni
  Grupuri tinta:
  - reprezentanti ai autoritatilor publice locale, societatii civile si mediului de afaceri
  Beneficiari:
  - mici producatori de produse traditionale
  Durata proiectului: 8 luni (aprilie - decembrie 2007)
  Rezultate:
  - Manual de bune practici al produselor traditionale din regiunea transfrontaliera
  Finantator: GTZ - Biroul Tehnic de Cooperare al Germaniei, in Republica Moldova

 • "CENTRU DE INFORMARE PENTRU INVESTITORII ITALIENI"

  Rolul jucat: FEDEI este partener in acest proiect
  Obiectiv: crearea unui cadru de informare pentru investotorii italieni
  Grup tinta:
  - Agenti economici din Romania si Italia
  Dotarea centrului: echipament IT&C, posibilitatea de contactare telefonica si fax
  Activitatea centrului:
  - materiale de promovare pentru investitorii straini
  - constituirea unei baze de date cu firme, organizatii si institutii din judetul Iasi.
  - contacte de afaceri intre oamenii de afaceri italieni si romani.
  Finantator: Consortiul Sviluppo E Impresa din Verona - Italia

 • "GHIDUL INVESTITORULUI IN ZONA TRANSFRONTALIERA IASI (ROMANIA) - UNGHENI (REPUBLICA MOLDOVA)"

  Finantator: GTZ - Biroul de cooperare tehnica al Germaniei, in Republica Moldova
  Rolul jucat: FEDEI este partener in proiect
  Scopul proiectului:
  - Sprijinirea initiativelor de investire în zona transfrontaliera Iasi România - Ungheni Republica Moldova
  Grupurile tinta:
  - potentiali investitori.
  Durata proiectului: - 4 luni (octombrie- decembrie 2007)
  Rezultatele proiectului:
  - Ghidul Investitorului in format tiparit si CD-ROM in trei limbi: romana, engleza si germana.
  Parteneri:
  - Asociatia Oamenilor de Afaceri Iasi 2003
  - Europa Visage -Ungheni
  - FEDEI - Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi

 • "GHIDUL INVESTITORULUI IN JUDETUL IASI"

  Finantator: Departamentul de promovare al Regiunii Veneto - Italia, din Verona
  Rolul jucat: FEDEI a fost coordonatorul acestui proiect, pentru Romania.
  Perioada de derulare: septembrie- decembrie 2006
  Scopul proiectului:
  - atragerea investitorilor in judetul Iasi
  Parteneri:
  - Asociatia Oamenilor de Afaceri Iasi 2003
  - Consortiul Sviluppo E Impresa din Verona - Italia
  - FEDEI - Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi
  Grup tinta: investitori italieni in strainatate, autoritati publice locale (din Iasi si Verona- regionea Veneto), organisme de sustinere a afacerilor (Asociatia Oamenilor de Afaceri Iasi 2003, Consortiul Sviluppo E Impresa din Verona - Italia, FEDEI - Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana Iasi)
  Rezultate:
  - Ghidul Investitorului in limba italiana si romana

DESPRE NOI

Obiectivele Fundatiei, în vederea realizarii scopului ei, sunt urmatoarele:

 • Elaborarea, derularea si implementarea de programe si proiecte cu finantari publice si/sau private, rambursabile si/sau nerambursabile, legate de scopul si obiectivele Fundatiei.

 • Organizarea si realizarea de centre de informare, centre de resurse, baze de date, comisii, departamente si comitete neguvernamentale specializate, toate concurând la atingerea scopului Fundatiei.

 • Promovarea, comunicarea si cooperarea cu autoritatile administratiei publice, precum si cu alte institutii si organizatii din tara si strainatate interesate în dezvoltarea social-economica si integrarea europeana.

 • Dezvoltarea de relatii de colaborare si parteneriate cu organizatii din tara si strainatate.

citeste tot

Telefon: +40 232 250104
FAX: +40 332 816113

FEDEI © 2006