FAIL (the browser should render some flash content, not this).
PROGRAME SI PROIECTE
 • Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi detalii proiect
 • Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii antreprenoriatului prin sistemul turistic in regiunea Nord Est detalii proiect
 • Intreprinderile prestatoare de servicii- protagonisti ai dezvoltarii teritoriale detalii proiect
 • Marca de produs - Modalitate de promovare a regiunii transfrontaliere detalii proiect
 • Simpozionul international: „VITICULTURA SI POMICULTURA IESEANA - PREZENT SI VIITOR” detalii proiect
 • Traditional Food Products- Opportunity for Cross- Border Area Development ( Produse Alimentare Traditionale ” Oportunitate de dezvoltare transfrontaliera)- in implementare detalii proiect
SERVICII
Pentru persoane juridice: :
 • Elaborarea si implementarea de proiecte domenii diferite precum:
  - dezvoltarea rurala durabila
  - sustinerea produselor si tehnologiilor agricole traditionale si ecologice.
  - surselor energetice alternative.
  - turismului
  - cooperare transfrontaliera si internationala

 • Servicii de consultanta prin:
  - elaborarea de planuri de afaceri,
  - studii de fezabilitate
  - proiecte pentru investitii.
  - studii de marketing, de publicitate, de piata
  - analize socio-economice.

 • Organizarea de expozitii, dezbateri, seminarii, simpozioane, work-shop-uri, conferinte, congrese, etc

 • Realizarea de materiale informative (pliante, harti, brosuri, CD-uri, pagini web)

 • Editarea de buletine informative

 • Intermedieri contacte de afaceri (burse de afaceri)

Pentru persoane fizice:
 • Desfasurarea de programe de instruire, de formare vocationala si profesionala si de ocupare a fortei de munca

 • Acordarea de burse pentru studii in tara si în strainatate

 • Organizarea de cursuri in domenii diverse:
  - Cursuri de limbi straine (engleza, italiana, germana, spaniola)
  - Cursuri in domeniul tehnologiei informatiei (utilizarea programelor informatice)
  - Cursuri de specialitate (marketing, management al proiectelor etc.)

 • Organizarea de scoli de vara/ toamna

 • Asistenta de specialitate in domeniile economic, fiscal, juridic, management,etc

DESPRE NOI

Obiectivele Fundatiei, în vederea realizarii scopului ei, sunt urmatoarele:

 • Elaborarea, derularea si implementarea de programe si proiecte cu finantari publice si/sau private, rambursabile si/sau nerambursabile, legate de scopul si obiectivele Fundatiei.

 • Organizarea si realizarea de centre de informare, centre de resurse, baze de date, comisii, departamente si comitete neguvernamentale specializate, toate concurând la atingerea scopului Fundatiei.

 • Promovarea, comunicarea si cooperarea cu autoritatile administratiei publice, precum si cu alte institutii si organizatii din tara si strainatate interesate în dezvoltarea social-economica si integrarea europeana.

 • Dezvoltarea de relatii de colaborare si parteneriate cu organizatii din tara si strainatate.

citeste tot

Telefon: +40 232 250104
FAX: +40 332 816113

FEDEI © 2006